Info

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multiwash Puszczykowo z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Przecznica 156, 62-040 Puszczykowo, adres e-mail: jantarslawek@gmail.com
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych w zbiorach danych Multiwash Puszczykowo na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  1. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzielona zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię adres e-mail oraz telefon jest konieczne do przygotowania i przekazania oferty handlowej.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. Roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane dla celów handlowych a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy tj. przetwarzanych w celu ewentualnego przedstawienia oferty.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej.
  1. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jej złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mailowy jantarslawek@gmail.com

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.